Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem serwisu jest firma DXsoftware, zarejestronowana pod adresem: ul. Objazdowa 15/8, 65-752 Zielona Góra, NIP: 9730848724.
 2. Serwis mSeller jest platformą skierowaną do sprzedawców usług oraz produktów w internecie. Serwis umożliwia zarządzanie zamówieniami składanymi w internecie oraz danymi produktów.


II. Ogólne warunki korzystania z serwisu
 1. Korzystać z serwisu może każdy kto zajmuje się sprzedażą w internecie m.in. firmy i osoby fizyczne.
 2. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć program wolny od wad programistycznych.
 3. Usługodawca zobowiązany jest zapewnić ochronę nad danymi Usługobiorcy. W tym danymi: osobowymi, produktów oraz zamówień.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa cały serwis stosuje szyfrowanie SSL. Szyfrowanie SSL uniemożliwia przechwytywanie wymiany danych między Usługobiorcą a serwisem mSeller.
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za dane produktów oferowanych przez Usługobiorcę za pomocą serwisu mSeller oraz za błędne dane znajdujące się w zamówieniach Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca zgadza się na przezentację ofert oraz możliwość zakupu w serwisie masterbuy.pl. Prowizja od sprzedaży w serwisie masterbuy.pl znajduje się na stronie cennika.


III. Reklamacje
 1. Reklamacje, związane z działaniem serwisu mSeller, należy składać tylko i wyłącznie na email: info@mseller.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje, takie jak: wskazanie miejsca występowania problemu oraz opis zauważonego problemu.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do treści reklamacji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
 4. W przypadku zgłoszenia usterki Usługodawca zobowiązuje się usunąć ją w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.


IV. Płatności
 1. Serwis mSeller jest serwisem płatnym.
 2. Opłaty za korzystanie z serwisu są pobierane z góry. Po opłaceniu wybranego abonamentu Usługobiorca ma dostęp do serwisu przez okres 30 dni (od dnia zaksięgowania opłaty na koncie Usługodawcy).
 3. Po upływie ustalonego wyżej czasu trwania abonamentu – 30 dni – Usługobiorca traci możliwość korzystania z funkcji, chyba że w przeciągu 30 dni trwania abonamentu Usługobiorca przedłuży abonament. W czasie, gdy konto jest zablokowane, produkty nie są zaktualizowane oraz nie są pobierane nowe zamówienia.
 4. Koszt za korzystanie z serwisu znajduje sie na stronie Cennik.

mSeller - Profesjonalny sprzedawca

© 2020 DXsoftware, Theme by GraphBerry